پرش لینک ها

دسته‌بندی نشده

رفع مشکل گیر کردن سوییچ خودرو از زبان یکی از متخصصان گروه کلیدسازی سیار امدادکلید

در برخی موارد با مواردی مواجه شدیم که سوییچ مشتری، درون مغزی گیر کرده،یا تیغه سوییچ درون مغزی شکسته، در اینطور مواقع دوحالت وجود دارد:در حالت اولی که خیلی کم پیش میاید شما خودتان میتوانید به راحتی مشکل را برطرف کنید،مقداری روغن مکانیکی(به هیچ عنوان