پرش لینک ها

Author: mahan05

رفع مشکل گیر کردن سوییچ خودرو از زبان یکی از متخصصان گروه کلیدسازی سیار امدادکلید

در برخی موارد با مواردی مواجه شدیم که سوییچ مشتری، درون مغزی گیر کرده،یا تیغه سوییچ درون مغزی شکسته، در اینطور مواقع دوحالت وجود دارد:در حالت اولی که خیلی کم پیش میاید شما خودتان میتوانید به راحتی مشکل را برطرف کنید،مقداری روغن مکانیکی(به هیچ عنوان